PARTNERZY

INFORMACJE O FORMACH PARTNERSTWA


Nasz zespół badawczo-rozwojowy stale poszukuje najnowszych technologii w zakresie obrony przed informatycznymi zagrożeniami.

Jesteśmy niezależnymi kontrolerami bezpieczeństwa, a to pozwala nam na krytyczne testowanie oprogramowania bez wpływu zewnętrznych nacisków, w przeciwieństwie do wielu firm, oferujących przestarzałe oprogramowanie, które nie jest w stanie przeciwdziałać cyberzagrożeniom tylko po to, aby spełnić warunki umów handlowych, prowadzących do zwiększenia przychodów firmy instalującej kosztem bezpieczeństwa klienta.

Niektóre podmioty – niestety – wymagają rozwiązań typu closed source. W związku z tym oferujemy rozwiązania wybranych partnerów, ale nie zawieramy z nimi żadnych umów, aby zachować naszą niezależność i wiarygodność, a także by móc szybko zastąpić partnera w przypadku braku bezpieczeństwa lub pojawienia się konkurenta oferującego lepsze rozwiązanie.

Powyższa zasada działania odróżnia nas od innych firm przedstawiających się jako podmioty zajmujące się bezpieczeństwem IT. Dla nas bowiem bezpieczeństwo jest ważniejsze niż funkcjonalność, kontrakty i przychody z nich płynące.KASPERSKY


Chociaż nie korzystamy z oprogramowań typu closed source, skuteczność programu w czasie rzeczywistym (w porównaniu z konkurencją) oraz konieczność ochrony niepewnych systemów operacyjnych Microsoft niektórych z naszych nowych klientów, oczekujących na migrację do bardziej bezpiecznego oprogramowania, sprawiły iż staliśmy się oficjalnymi partnerami i certyfikowanymi instalatorami oprogramowania antywirusowego Kaspersky, za pomocą którego zwalczamy globalne zagrożenia informatyczne w tym sektorze.


Poniżej przedstawiamy niektóre z certyfikatów, które zostały nam przyznane:

Mantova - Italia

02610840205

© Copyright permanente